1. ROČNÍK MULTIOBOROVÝCH SEMINÁŘŮ

POTVRZENÍ ODBORNOSTI 2/2

Právě se chystáte vstoupit na stránky, které jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví a vyžadují potvrzení odbornosti

Potvrzení, že jste odborníkem ve zdravotnictví

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a s riziky, jimž se vystavuji, jestliže nejsem odborník a vstupuji na tyto stránky určené převážně pro odborníky.